Chính thức đệ trình UNESCO công nhận hát Then là di sản thế giới
#IG-05810

Văn hóa - Xã hội

Chính thức đệ trình UNESCO công nhận hát Then là di sản thế giới

Hà Nội (TTXVN 13/4) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa thay mặt Chính phủ ký hồ sơ “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Xuất bản:Thứ năm, 13/04/2017 08:34 (GMT+7)