Chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2023: Trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức
#IG-116276

Chính trị - Ngoại giao

Chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2023: Trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức

Hà Nội (TTXVN 31/1) Thông tư số 20/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân có hiệu lực từ ngày 15/2/2023. Thông tư quy định, các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức.
Xuất bản:Thứ ba, 31/01/2023 06:02 (GMT+7)