Chính phủ Việt Nam đứng đầu danh sách được tin tưởng cao trong xử lý COVID-19
#IG-16373

Y tế - Cộng đồng

Chính phủ Việt Nam đứng đầu danh sách được tin tưởng cao trong xử lý COVID-19

Hà Nội (TTXVN 23/5) Khảo sát của tổ chức nghiên cứu quốc tế YouGov (Anh) cho thấy 97% người Việt Nam được hỏi tin tưởng Chính phủ của mình xử lý tốt vấn đề dịch bệnh COVID-19.
Xuất bản:Thứ bảy, 23/05/2020 15:16 (GMT+7)