Chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại
#IG-16185

Quốc phòng - An ninh

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại

Hà Nội (TTXVN 7/5) Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, tạo cơ sở căn bản đi đến ký kết Hiệp định Genève 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Xuất bản:Thứ năm, 07/05/2020 06:24 (GMT+7)