Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Chiến lược thương mại của Mỹ đến năm 2022

Chiến lược thương mại của Mỹ đến năm 2022

Hà Nội (TTXVN 6/3) “Chiến lược thương mại giai đoạn 2018-2022” của Bộ Thương mại Mỹ đã đề ra 5 mục tiêu cho ngành thương mại nước này trong thời gian tới.

 • Ngày:
  06/03/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ