Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019: Đi để học hỏi, để cống hiến, để trưởng thành
#IG-13123

Văn hóa - Xã hội

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019: Đi để học hỏi, để cống hiến, để trưởng thành

Hà Nội (TTXVN 3/6) Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 sẽ được triển khai từ tháng 6 đến tháng 8/2019 trên toàn quốc, với phương châm hành động: “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn” và chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”
Xuất bản:Thứ hai, 03/06/2019 15:47 (GMT+7)