Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2021: Các phương pháp xử lý chất thải
#IG-21616

Văn hóa - Xã hội

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2021: Các phương pháp xử lý chất thải

Hà Nội (TTXVN 24/9) Mục đích của việc xử lý chất thải là chuyển chất thải sang một dạng khác ít độc hại hơn, dễ kiểm soát hơn, có thể sử dụng có ích. Hiện nay, các nước đang phát triển áp dụng các phương pháp xử lý chất thải phổ biến sau.
Xuất bản:Thứ sáu, 24/09/2021 11:17 (GMT+7)