Chiến dịch Hồ Chí Minh: Trận quyết chuyến chiến lược
#IG-00655

Chính trị - Ngoại giao

Chiến dịch Hồ Chí Minh: Trận quyết chuyến chiến lược

Hà Nội (TTXVN 30/3) Chiến thắng vĩ đại trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã đưa công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xuất bản:Thứ hai, 30/03/2015 14:43 (GMT+7)