Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2019 tăng 9,13%
#IG-13318

Kinh tế - Hội nhập

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2019 tăng 9,13%

Hà Nội (TTXVN 30/6) 6 tháng năm 2019, ngành công nghiệp duy trì tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị tăng thêm 9,13%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp và toàn nền kinh tế.
Xuất bản:Chủ nhật, 30/06/2019 13:08 (GMT+7)