Chỉ số PAPI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 7 năm
#IG-12604

Chính trị - Ngoại giao

Chỉ số PAPI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 7 năm

Hà Nội (TTXVN 1/4) Trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Đà Nẵng luôn đứng trong Nhóm đạt điểm cao nhất và Nhóm đạt điểm trung bình cao.
Xuất bản:Thứ hai, 01/04/2019 15:42 (GMT+7)