Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 5 năm
#IG-19860

Chính trị - Ngoại giao

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 5 năm

Hà Nội (TTXVN 15/4) Năm 2020, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Cần Thơ cao nhất trong 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Xuất bản:Thứ năm, 15/04/2021 06:50 (GMT+7)