Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Chỉ số cải cách hành chính ở các bộ, địa phương

Chỉ số cải cách hành chính ở các bộ, địa phương

Hà Nội (TTXVN 7/9) Kết quả chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) không chỉ là công cụ đánh giá cải cách hành chính một cách khách quan, thực chất mà còn là cơ sở để đánh giá năng lực và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp.

 • Ngày:
  07/09/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ