Chỉ đạo của Bộ Chính trị trong cuộc tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975
#IG-20066

Quốc phòng - An ninh

Chỉ đạo của Bộ Chính trị trong cuộc tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975

Hà Nội (TTXVN 30/4) Thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) được tạo nên từ nhiều nhân tố chủ quan và khách quan, nhưng nhân tố bao trùm có vai trò quyết định nhất chính là sự lãnh đạo của Đảng.
Xuất bản:Thứ sáu, 30/04/2021 07:01 (GMT+7)