Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Chèo (théâtre populaire), un art scénique imprégné de l’identité nationale

Chèo (théâtre populaire), un art scénique imprégné de l’identité nationale

L’ancienne capitale Hoa Lư (Ninh Bình) est le berceau du chèo, un art scénique imprégné de l’identité nationale du Vietnam.

 • Ngày:
  17/09/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Culture-Société
 • [Download]
 • Trang chủ