Cháy khách sạn tại Pakistan khiến hàng chục người thương vong