Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Châu Á - Thái Bình Dương và những khoản nợ xấu

Châu Á - Thái Bình Dương và những khoản nợ xấu

Hà Nội (TTXVN 16/5) Giá trị nợ xấu ở châu Á - Thái Bình Dương chia ra bởi rống giá trị của các danh mục cho vay.

 • Ngày:
  16/05/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ