Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục đi đầu về tiêu thụ xe điện