Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Chặng đường 10 năm cơ chế Hợp tác Mekong-Nhật Bản

Chặng đường 10 năm cơ chế Hợp tác Mekong-Nhật Bản

Hà Nội (TTXVN 7/10) Hợp tác Mekong - Nhật Bản trong những năm qua đã có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững và bao trùm Tiểu vùng Mekong.

 • Ngày:
  07/10/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ