Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà là người tâm thần
#IG-21552

Y tế - Cộng đồng

Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà là người tâm thần

Hà Nội (TTXVN 20/9) Người bệnh tâm thần nhiễm COVID-19 được chăm sóc tại nhà, ngoài việc thực hiện các khuyến cáo về chăm sóc kể trên, người bệnh tâm thần và người chăm sóc cần thực hiện tốt các việc cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Xuất bản:Thứ hai, 20/09/2021 09:41 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19