Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà là người khuyết tật
#IG-21550

Y tế - Cộng đồng

Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà là người khuyết tật

Hà Nội (TTXVN 20/9) Người khuyết tật nhiễm COVID-19, ngoài việc cần chăm sóc như mọi người nhiễm thì cần được quan tâm, chăm sóc đặc biệt, nhất là với người có khó khăn trong tự phục vụ sinh hoạt hàng ngày...
Xuất bản:Thứ hai, 20/09/2021 09:34 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19