Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng sẽ chính thức thông xe vào ngày 1/9/2018