Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá

Cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá

Hà Nội (TTXVN 10/1) 60 quốc gia, vùng lãnh thổ cần phải có ít nhất 50% diện tích có thông tin cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

 • Ngày:
  10/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa thế giới
 • Category:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ