Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cần Bộ quy tắc ứng xử cho mạng xã hội Việt Nam

Cần Bộ quy tắc ứng xử cho mạng xã hội Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 17/4) Để hướng tới xây dựng môi trường an toàn và công bằng hơn cho người sử dụng, nhiều chuyên gia cho rằng cần đề xuất “Bộ quy tắc ứng xử cho mạng xã hội Việt Nam”, kết hợp việc tăng cường thực thi quản lý Nhà nước với những quy định cụ thể và những biện pháp “mềm” mang tính đạo đức, giáo dục.

 • Ngày:
  17/04/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ