Cân bằng cuộc sống khi làm việc trực tuyến
#IG-20513

Văn hóa - Xã hội

Cân bằng cuộc sống khi làm việc trực tuyến

Hà Nội (TTXVN 23/6) Giải pháp làm việc từ xa tiếp tục trở thành một phần của cuộc sống bình thường mới giữa đại dịch COVID-19. Trong thời gian làm việc tại nhà, người lao động nên chú ý cân bằng giữa công việc với sức khỏe, hạnh phúc gia đình, các mối quan hệ bền vững…
Xuất bản:Thứ tư, 23/06/2021 10:07 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19