Cam kết của Việt Nam đối với hàng hóa EU
#IG-02014

Kinh tế - Hội nhập

Cam kết của Việt Nam đối với hàng hóa EU

Hà Nội (TTXVN 6/12) Với EVFTA, Việt Nam và EU cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, giúp mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng xuất khẩu. Việt Nam và EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 99% số dòng thuế. Đối với rất ít số dòng thuế còn lại, hai bên sẽ dành cho nhau hạn ngạch thuế quan hoặc cắt giảm thuế quan một phần.
Xuất bản:Chủ nhật, 06/12/2015 09:48 (GMT+7)