Cách tháo găng tay
#IG-21613

Y tế - Cộng đồng

Cách tháo găng tay

Hà Nội (TTXVN 24/9) Người chăm sóc nên sử dụng găng tay khi khử trùng các bề mặt và vật dụng trong nhà và khi chăm sóc người nhiễm. Không sử dụng lại găng tay mỗi đôi găng tay chỉ sử dụng một lần rồi bỏ. Không chạm tay vào mặt khi đang đeo găng, mặt ngoài găng có thể có mầm bệnh.
Xuất bản:Thứ sáu, 24/09/2021 10:02 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19