Cách ly xã hội không phải phong tỏa đất nước
#IG-15759

Y tế - Cộng đồng

Cách ly xã hội không phải phong tỏa đất nước

Hà Nội (TTXVN 31/3) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việc cách ly toàn xã hội mới chỉ dừng lại ở việc thuyết phục, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình. Chính phủ chưa tính đến việc phong tỏa các thành phố lớn.