Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI với đồng chí Nguyễn Bắc Son

Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI với đồng chí Nguyễn Bắc Son

Hà Nội (TTXVN 4/10) Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 • Ngày:
  04/10/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ