Cách chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015  đối với đồng chí Lê Thanh Hải
#IG-15633

Chính trị - Ngoại giao

Cách chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 đối với đồng chí Lê Thanh Hải

Hà Nội (TTXVN 20/3) Ngày 20/3/2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015.