Các trường hợp thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT năm 2023
#IG-117234

Giáo dục - Khoa Học

Các trường hợp thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT năm 2023

Hà Nội (TTXVN 18/5) Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định những trường hợp thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT 2023. Theo đó, chậm nhất 7 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho sở Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra vào các ngày 27, 28 và 29/6/2023.
Xuất bản:Thứ năm, 18/05/2023 05:42 (GMT+7)