Các trường hợp nhập cảnh trái phép cùng BN1440 mắc COVID-19