Các tổ chức dự báo thương mại toàn cầu giảm mạnh trong năm 2020
#IG-16709

Kinh tế - Hội nhập

Các tổ chức dự báo thương mại toàn cầu giảm mạnh trong năm 2020

Hà Nội (TTXVN 25/6) Các tổ chức đồng loạt dự báo thương mại toàn cầu giảm mạnh trong năm 2020 do tác động của đại dịch COVID-19. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo mức giảm sâu nhất, tới gần 32% theo kịch bản tiêu cực.
Xuất bản:25-06-2020