Các quốc gia “bùng nổ” dân số siêu giàu vào năm 2025
#IG-19552

Kinh tế - Hội nhập

Các quốc gia “bùng nổ” dân số siêu giàu vào năm 2025

Hà Nội (TTXVN 17/3) Theo Báo cáo về sự giàu có năm 2021 của Knight Frank, số lượng cá nhân siêu giàu* trên toàn thế giới trong 5 năm 2020-2025 đang tăng lên bất chấp đại dịch COVID-19. Các quốc gia có tốc độ tăng trưởng dân số siêu giàu cao nhất trên thế giới đến năm 2025 là Indonesia và Ấn Độ.
Xuất bản:17-03-2021