Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ mới

Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ mới

Hà Nội (TTXVN 10/12) Trong thời kỳ đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo. Các phong trào thi đua đã, đang đi vào thực chất và có hiệu quả.

 • Ngày:
  10/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ