Các phản ứng nghiêm trọng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 là hiếm gặp (Bài 2)