Các nước có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cao (tính đến ngày 12/05/2021, theo giờ Việt Nam)