Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Hà Nội (TTXVN 5/1) Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030…

 • Ngày:
  05/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ