Các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
#IG-18835

Chính trị - Ngoại giao

Các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Hà Nội (TTXVN 5/1) Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030…
Xuất bản:Thứ ba, 05/01/2021 06:22 (GMT+7)