Các ngành nghề và xu hướng phát triển qua thời dịch
#IG-21199

Kinh tế - Hội nhập

Các ngành nghề và xu hướng phát triển qua thời dịch

Hà Nội (TTXVN 16/8) Dựa trên số liệu từ các nền kinh tế với thị trường lao động đa dạng, tổ chức McKinsey cho rằng đại dịch COVID-19 đã tác động đến sự phát triển của nhiều ngành nghề bằng cách thúc đẩy các xu hướng số hóa dịch vụ, làm việc từ xa và tự động hóa.
Xuất bản:Thứ hai, 16/08/2021 10:35 (GMT+7)
Chuyên đề: CHUYỂN ĐỔI SỐ