Các mẫu xác suất, xét nghiệm nhanh COVID-19 tại 5 chợ đầu mối ở Hà Nội đều âm tính
#IG-15978

Y tế - Cộng đồng

Các mẫu xác suất, xét nghiệm nhanh COVID-19 tại 5 chợ đầu mối ở Hà Nội đều âm tính

Hà Nội (TTXVN 20/4) Kết quả xét nghiệm nhanh COVID-19 cho các tiểu thương tại 5 chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong 2 ngày 18 và 19/4/2020 đều âm tính. Tính đến 19/4/2020, tại Hà Nội, tỷ lệ người dân được xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cao gấp 4,3 lần tỷ lệ chung của cả nước.