Các kỳ hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương
#IG-09534

Chính trị - Ngoại giao

Các kỳ hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương

Hà Nội (TTXVN 18/1) Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) được thành lập năm 1993. Cùng với sự phát triển của ngoại giao nhà nước, ngoại giao nghị viện cũng được thúc đẩy một cách tích cực.
Xuất bản:Thứ năm, 18/01/2018 09:27 (GMT+7)