Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Các kiểu phích cắm sạc xe điện

Các kiểu phích cắm sạc xe điện

Hà Nội (TTXVN 3/2) Xe điện có nhiều loại phích cắm sạc khác nhau, tùy thuộc vào hãng sản xuất xe.

 • Ngày:
  03/02/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ