Các đợt đoàn tụ gia đình hai miền Triều Tiên
#IG-01652

Văn hóa - Xã hội

Các đợt đoàn tụ gia đình hai miền Triều Tiên

Hà Nội (TTXVN 1/10) Tính đến nay, Hàn Quốc và Triều tiên đã tổ chức được 19 đợt đoàn tụ các gia đình ly tán với gần 130.000 người đăng ký đoàn tụ từ năm 1988. Tuy nhiên, gần một nửa trong số đó đã qua đời mà không được gặp người thân.
Xuất bản:01-10-2015