Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Các đời Tổng thư ký Liên hợp quốc

Các đời Tổng thư ký Liên hợp quốc

Hà Nội (TTXVN 9/10) Ngày 1/1/2017, Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ bổ nhiệm một Tổng thư ký mới, với nhiệm kỳ 5 năm, thay thế ông Ban Ki Moon sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối năm 2016.

 • Ngày:
  09/10/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa thế giới
 • Category:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ