Các dấu hiệu người nhiễm COVID-19 cần báo ngay với nhân viên y tế