Các chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đợt dịch thứ 4 (tính từ 27/4 đến 6h ngày 18/6/2021)
#IG-20457

Y tế - Cộng đồng

Các chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đợt dịch thứ 4 (tính từ 27/4 đến 6h ngày 18/6/2021)

Hà Nội (TTXVN 18/6) Từ 27/4 đến 6h ngày 18/6/2021, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 1.257 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước liên quan đến nhiều chuỗi lây nhiễm trên địa bàn toàn thành phố.
Xuất bản:Thứ sáu, 18/06/2021 07:34 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19