Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Các chủng cúm gia cầm khác nhau

Các chủng cúm gia cầm khác nhau

Hà Nội (TTXVN 15/3) Các chủng cúm gia cầm khác nhau ảnh hưởng đến con người, đến gia cầm.

 • Ngày:
  15/03/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ