Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023
#IG-115626

Kinh tế - Hội nhập

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Hà Nội (TTXVN 10/11) Chiều 10/11/2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Nghị quyết gồm 4 Điều, trong đó đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 4.400 USD, Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 4,5%...
Xuất bản:Thứ năm, 10/11/2022 16:26 (GMT+7)