Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2021

Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2021

Hà Nội (TTXVN 1/1) Năm 2021, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP là khoảng 6% và lạm phát khoảng 4%.

 • Ngày:
  01/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ