Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Các cách vực dậy nền kinh tế thời COVID-19

Các cách vực dậy nền kinh tế thời COVID-19

Hà Nội (TTXVN 6/7) Khả năng phục hồi nhanh chóng của kinh tế thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa được kiểm soát có lẽ chỉ là ảo tưởng. Các nhà hoạch định chính sách cần phải biết những điểm ưu tiên cần tập trung để vực dậy nền kinh tế.

 • Ngày:
  06/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ