Các ca dương tính SARS-COV-2 ghi nhận trong nước tại Hà Nam và TP Hồ Chí Minh